Johan Van de Put - JoCoach ​

Certified Affective Coach - 3Keys to Self-Understanding Practitioner

Editing by Marzena Lesiñska

                      Storytelling Sessions

Ga terug / Go back

Wie is die "Ik" ?

een vertelmoment door gecertificeerd 3Keys Practitioner en Affective Coach Johan Van de Put

Schrijf je in en ontvang je zoom link voor de eerstvolgende sessie


Schrijf je NU reeds in voor een plaatsje.

We worden allemaal beïnvloed door de boodschappen uit onze kindertijd en we nemen ze mee in ons leven. Deze berichten hebben invloed op ons denken en ons gedrag en blijven de rest van ons leven bij ons ... totdat we er iets aan doen.

In deze workshop leer je meer over Inner Child Work. Door een oefening krijg je een beter begrip van het Innerlijke Kind Werk. 

Voor wie?

Voor eenieder, geïnteresseerd om een bewuster en tevreden leven te leiden. Voor coaches, geïnteresseerd om hun "coaching presence" te verbeteren en een betere connectie met hun klanten te maken

En voor JOU.

Geef hieronder je naam en e-mailadres op en wij noteren jouw interesse en houden je op de hoogte van de data wanneer de vertellingen zullen doorgaan.

Who is "I"?

a storytelling moment by certified 3Keys Practitioner and Affective Coach Johan Van de Put

Register below and receive a zoom link to connect to the next Storytelling session. 


Register NOW to reserve your spot


We are all influenced by the messages from our childhood and we take them into adullt life. These messages impact our thinking and our behaviour and they stay with us for the rest of our lives... until we do something about it.

In this story telling session you will learn more about Inner Child Work. An exercise will let you take away a better understanding of the Inner Child Work.

For whom?

For anybody intrigued by the idea of living a more concious and peaceful life.

For all coaches interested in improving their own coaching presence and creating deeper connections with their clients.

And for YOU.

Please provide your name and email address below if you are interested and we will keep you informed about the dates of the storytelling sessions. 

3Keys Kennismaking / 3Keys Intro*
Taal / Language*
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Bedankt dat je gebruik wil maken van ons aanbod "Gratis kennismaking met de 3Keys aanpak". Wij nemen snel contact op om een afspraak te maken. Thank you for your registration for the free offer about the 3Keys Inner Work approach. We will get in touch soon.